Beranda      Pemda      Kontak     Perizinan
Log in

SUB BIDANG PROMOSI

Tugas Pokok

mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

  1. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang besifat spesifik di bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. pembinaan dan pengawasan di bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang promosi;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. pelaksanaan tugas lain di bidang promosi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang