Beranda      Pemda      Kontak     Perizinan
Log in

BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Tugas Pokok

menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang promosi, kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

 1. penyusunan program kerja Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 5. perkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 6. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan promosi dan kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. pembinaan dan pengawasan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. pelaksanaan tugas lain di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang

Struktur Organisasi

Sub Bidang Promosi
Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal